"మంచోడికి మంచేదో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చెడ్డోడికి చెప్పినా పట్టించుకోడు"సి లాంగ్వేజ్ (C Language)

1.About C Language
2.Algorithm
3.Flow Chart
4.Examples On Algorithm
5.Examples On Flow chart
6. "C" language Inroduction
7.First Program In "C" and Printf Syntax
8.C Programing Rules
9.Printf ఉపయోగించి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చూద్దాం
Printf ఉపయోగించి మరి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ 
10.Horizontal Space మీద ప్రోగ్రాం 
11.Back Space  మీద ప్రోగ్రాం 
12.Vertical Tab మీద ప్రోగ్రాం 
13.Carriage Return మీద ప్రోగ్రాం 
14.Alert మీద ప్రోగ్రాం 
15.Back Slash... మీద ప్రోగ్రాం 
Scanf గురించి తెలుసుకునే ముందు కొన్ని
కంప్యూటర్ గురించి ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకుంటే ఉపయోగం అవి క్రింద 16,17
16. కంప్యూటర్ కి మానవుడి కి సంబంధం ఏమిటి ? కంప్యూటర్ లో రెండు మెమరీ లు ఎందుకు 
17. కంప్యూటర్ మెమరీ గురించి మరి కొన్ని విషయాలు నేర్చుకుందాం
18. డేటా & డేటా టైపు అంటే ఏమిటి ? ఎన్ని రకాలు ?
ఇంకా చాలా ఉంది సి లాంగ్వేజ్ త్వరలో


4 వ్యాఖ్యలు:

ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లాగ్ మీకు ఉపయోగపడితే ప్లీజ్ మీ అభిప్రాయాన్ని వ్రాయండి