"మంచోడికి మంచేదో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చెడ్డోడికి చెప్పినా పట్టించుకోడు"

" సి " ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ :


నేను వ్రాసిన " సి " ప్రోగ్రామింగ్ స్నేక్ గేమ్ క్రింద ఉన్న లింక్ మీద నొక్కి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి