"మంచోడికి మంచేదో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చెడ్డోడికి చెప్పినా పట్టించుకోడు"

12.program on Vertical Tab ( \v ) :ప్రోగ్రాం లో printf  లోపల ఎక్కడైనా \v ని వాడితే మనం  output లో చూస్తే తేడా ఏమి కనిపించదు . ఎందుకంటే \vని పాత కాలంలో ప్రింటర్స్ లో ప్రింట్ Fast గా అవ్వడానికి వాడేవారు .
Example : లైన్ 20 తర్వాత \v  ని Use చేసాం అనుకుందాం అప్పుడు  ప్రింటర్ Line 20 తర్వాత \v ని చూసి ఒక అంగుళం నిలువుగా ( Vertical ) క్రిందకి Fast గా జరుగుతుంది . ఇలా \v ని వాడక పొతే ప్రింటర్  అనవసరంగా 3 లైన్స్ ఏమి ప్రింట్ చేయకుండానే జరుగుతుంది . కాబట్టి \v ని Use చేయుటవలన టైం వేస్ట్ అనేది ఉండదు ( పాతరోజులలో మాత్రమే )  . 

 

మనం ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వ్రాస్తున్నాం చూశారా  ఇవి అన్ని ఇలా ప్రింటర్ సరిగ్గా పని చేయడానికి అలా system లో ఏదో ఒకటి సరిగ్గా పని చేయడానికి వ్రాస్తాం అని గుర్తుంచుకోండి ... అంటే ఇలా వ్రాయాలి అంటే ముందు మనకు బేసిక్స్ తెలియాలి . కాబట్టి ఎ బేసిక్స్ అన్ని నేర్చుకుంటే మనం ఒక software  ని వ్రాసివేయవచ్చు ( మీకు సరిగ్గా అర్ధం కాకపొతే  తెలియజేయండి 7416396937)


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లాగ్ మీకు ఉపయోగపడితే ప్లీజ్ మీ అభిప్రాయాన్ని వ్రాయండి