"మంచోడికి మంచేదో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చెడ్డోడికి చెప్పినా పట్టించుకోడు"

1. కంప్యూటర్ అంటే ఏమిటి ?


కంప్యూటర్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రానిక్ యంత్రం , మనిషి చేసే పనిని సులువుగా అతి తక్కువ సమయం లో చేసి ఇవ్వగలిగేది . 

ఉదాహరణకు :  ABACUS అనే పలక చిన్నప్పుడు స్కూల్స్ లో వాడుకునే వాళ్ళమే అది మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ 


తర్వాత గనన యంత్రము అదేనండి Calculator అది కూడా కంప్యూటర్ నే 


ఇలా కంప్యూటర్ ని మొట్టమొదట లెక్కలు తక్కువ సమయంలో తొందరగా ఖచ్చితంగా చేయడం కోసం కనిపెట్టారు  తర్వాత కాల క్రమేణా కంప్యూటర్ అన్నిటికి విస్తరించింది 


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లాగ్ మీకు ఉపయోగపడితే ప్లీజ్ మీ అభిప్రాయాన్ని వ్రాయండి